Tải dữ liệu...
Skip to content

                                                                  THÔNG BÁO V/V GỬI BCTC NĂM 2020      

        Thông báo về công cụ hỗ trợ chuyển đổi định dạng báo cáo (Tool offline):  Ngày 12.05.2021, KBNN đã cập nhật một số công thức báo cáo, các đơn vị  tải Công cụ hỗ trợ (tool offline) phiên bản 1.0.14 trước khi nhập báo cáo vào tool ofline

    Các vấn đề phát sinh trên hệ thống, xin vui lòng gửi về hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề email bắt đầu từ khóa TKT. Mã KB tỉnh. Tóm tắt nội dung hỗ trợ để được hỗ trợ nhanh nhất.

                                                                            

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
  Đổi mã khác