Tải dữ liệu...
Skip to content

                                                                             

GẤP! THÔNG BÁO V/V GỬI BCTC KỲ BÁO CÁO 2022   

Kính gửi các đơn vị, KBNN xin thông báo một số nội dung sau: 

Phòng Hỗ trợ CNTT mở group trao đổi qua ứng dụng Telegram theo link sau:

1. Đ/v các đơn vị nộp báo cáo tại cổng: https://t.me/DVC_DVSDNS/2

2. Đ/v KBNN các cấp: https://t.me/c/1789543191/17

KBNN sẽ triển khai chính thức Cổng tiếp nhận báo cáo từ 17/4.

Lưu ý một số điểm mới:

- Trước khi gửi báo cáo, các đơn vị cần tích chọn loại hình "hành chính" hoặc "Sự nghiệp" hoặc "không xác định" tại chức năng quản lý Thông tin đơn vị. 

- Các đơn vị (XÃ, BQLDA) sẽ cung cấp file báo cáo dưới dạng file XML lên Cổng tiếp nhận báo cáo của KBNN thay cho PDF.

- Thông tin tài sản của các đơn vị dự toán cấp 1 cùng nằm trong file XML của bộ BCTCNN, các đơn vị không gửi PDF cho phần tài sản như kỳ báo cáo trước.

Đối với các đơn vị chưa có phần mềm hỗ trợ kết xuất XML hoặc file XML xuất ra từ phần mềm của đơn vị khi gửi sang KBNN bị lỗi XML, đề nghị các đơn vị dùng Tool offline của KBNN, KBNN cung cấp Công cụ hỗ trợ (tool offline), chuẩn XML và HDSD tại đường dẫn: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hlITf1cajXeT6VS80TLBfUreRUHb5ALb?usp=sharing

Các bước cài đặt Tool offline:

(1) Thực hiện tải về sẽ có file nén .zip

(2) Thực hiện giải nén file TKT.Setup.2.0.0.zip

(3) Thực hiện chạy file TKT.Setup.2.0.0.exe để tiến hành cài đặt Công cụ hỗ trợ kết xuất XML

---------------------

Lưu ý:

- Các Công ty phần mềm download chuẩn XSD từ đường link trên để cập nhật ứng dụng phần mềm kế toán đảm bảo file báo cáo kết xuất theo chuẩn XML. 

- Trường hợp đơn vị kết xuất file XML từ phần mềm kế toán của đơn vị, khi gửi file báo cáo sang KBNN bị lỗi file XML, đề nghị các đơn vị SỬ DỤNG TOOL OFFLINE CỦA KBNN để kết xuất XML gửi lại sang KBNN. 

 Các vấn đề phát sinh trên hệ thống, xin vui lòng gửi về hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề email bắt đầu từ khóa TKT. Mã KB tỉnh. Tóm tắt nội dung hỗ trợ để được hỗ trợ nhanh nhất.

                                                                            

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
  Đổi mã khác